">
Hart.GratisHandleiding.eu

Gratis Handleiding (en veel meer). De site met gratis handleidingen (u komt op onze site, in tegenstelling tot andere sites, rechtstreeks bij de leverancier terecht zodat u ook software, drivers, firmware enz kunt downloaden), verder vindt u handleidingen om gratis software te downloaden, spellen te spelen, online te shoppen, dvd's te kopieeren, te besparen, te daten, online casino te spelen, te bridgen en de beste surftips.....

HOME HANDLEIDINGEN

Rubrieken:

 Games en spellen

  Blackjack handleiding

  Bridge

  Dammen en schaken

  Diverse games

   Flashgames

    Actie spellen

    Behendigheids spellen

    Casino spellen

    Denk spellen

    Film games

    Kaartspellen

    Kinder spellen

    Meisjes spellen

    Puzzels

    Sudoku

    Woord spellen

  Kruiswoordpuzzel/Sudoku

  Mahjong

  Spelregels

  Sudoku

 Online casino gaming

 

RECEPTEN ZOEKEN CONTACT ZOEKEN

Handleiding Mahjong / spelregels Mahjong

Mahjong is een soort RummyCub voor gevorderden, afkomstig uit  China. Hieronder de algemene spelregels voor dit spel.

Algemene spelregels mahjong

De spelregels zijn grotendeels gebaseerd op "het rode boekje" dat wordt uitgegeven door Eberhardt in Amsterdam.  In de loop van de tijd zijn de spelregels echter  aangepast aan die van de landelijke toernooi-commissie. Deze spelregels  zijn weer gebaseerd op die van de ENMV in Rotterdam.

Waar gaat het om?
Bij het mahjong-spel wil een speler van de dertien stenen hij in het  begin krijgt mooie combinaties maken. Tijdens het spel pakt de speler  steeds een steen, en gooit een andere weg. De bedoeling is om  uiteindelijk de steen te pakken die drie combinaties van drie of vier en een sluitpaar completeert. Dan heeft de speler "mahjong" en gewonnen.

De spelers
Mahjong wordt gespeeld door vier personen. Tijdens een spelronde van  vier spellen is elke speler een spel de "Wind van de Ronde", bij een  eerste ronde de Oostenwind. Wanneer de Oostenwind echter zelf mahjong  heeft, blijft hij nog een spel Oostenwind. Bij de wisseling wordt de  speler die Zuid was Oost, de speler die West was Zuid, enzovoorts.
De speler die Oostenwind is, speelt een belangrijke rol. Hij bepaalt  waar de muur opengebroken wordt. Bij de puntenverreking krijgt of  betaalt hij de verschilpunten dubbel.
Worden er meer dan vier spellen gespeeld, dan wordt voor spel 5 t/m 8 de Zuidenwind "Wind van de Ronde", enzovoort.

Het begin
De 136 stenen wordt geschud en met de onbedrukte zijde naar boven op  tafel gelegd. De spelers bouwen een vierkante chinese muur, vier zijden  van 17 stenen lang, twee stenen hoog. Met twee dobbelstenen wordt  bepaald wie de eerste Oostenwind is: degene die het hoogst gooit. De  speler rechts naast hem of haar is Zuidenwind, die daarnaast West en de  laatste Noord.
Deze Oostenwind-speler gooit nog eens met twee dobbelstenen om te  bepalen door wie de muur geopend wordt (Oost = 1, Zuid = 2, enz). De  speler aan die zijde van de muur tenslotte gooit nog eens. Het totaal  van deze laatste twee worpen bepaalt bij welke stenen de muur open gaat. De speler telt daarbij van rechts naar links, pakt de betreffende twee  stenen en legt deze rechts op de nu "dode muur". De Oostenwind pakt de  eerste vier stenen van de andere kant.
Elke speler pakt totaal 13 stenen (3 maal 4 plus 1). Tenslotte pakt Oost nog een steen. Ieder legt zijn stenen op de plank, zo dat zijn  medespelers ze niet kunnen zien.

Het spelen
Oost begint met het op tafel leggen van een steen. Hij roept daarbij de  naam van die steen en legt deze op tafel met het plaatje naar boven.  Daarna mag Zuid een steen pakken en er een wegleggen enzovoorts.  Intussen probeert iedereen mooie combinaties op zijn plank te maken. De  muur wordt langzaam afgebroken...
Mooie combinaties ontstaan bij toeval door het pakken van een goede  steen en het weggooien van een slechte, maar ook door het claimen van  een steen die een medespeler weggooit. Een steen mag geclaimd worden,  wanneer er een combinatie mee wordt gecompleteerd. Er zijn drie  combinaties mogelijk: pung, kong en chow.

 • Pung. Een pung is een combinatie van  drie dezelfde stenen. De speler heeft er al twee van. De steen komt op  tafel, hij roept "pung", pakt de steen en legt de combinatie van drie op tafel. Elke speler mag op elk moment een steen claimen voor een pung.  Dit is dan een open pung. Natuurlijk kan iemand ook een dichte pung op  de plank hebben.
 • Kong. Een kong is een combinatie van  vier dezelfde stenen. Een kong moet altijd gedeclareerd worden: de  speler roept "kong" wanneer de vierde steen door iemand weggegooid  wordt, pakt deze steen en legt de combinatie van vier op tafel.  Vervolgens neemt de speler een extra steen van de dode muur. Wanneer de  speler dit niet doet, is het niet meer mogelijk drie combinaties plus  een sluitpaar te maken.
  De kong kan behalve op bovenstaande wijze -de speler heeft al drie  dezelfde stenen op zijn plank- op nog twee manieren behaald worden. (1)  kong na de open pung: de speler heeft al een pung op tafel en pakt de  vierde steen zelf. (2) een dichte kong: de speler pakt alle vier stenen  zelf. In dit geval legt de speler de stenen op tafel met de beeldzijde  naar onderen. Wanneer een speler een dichte kong niet declareert, telt  deze als een dichte pung.
  Elke speler mag op elk moment een steen claimen voor een kong.
 • Chow. Een chow is een combinatie van  drie opeenvolgende stenen van dezelfde kleur. Een speler mag alleen een  steen claimen voor een chow als die steen is weggegooid door de speler  voor hem.

"Mahjong!"
Wanneer een speler drie pungen of kongen of chows heeft en een sluitpaar (twee dezelfde stenen), heeft hij mahjong. De laatste steen kan hij  pakken van de gewone of de dode muur, of van de tafel. De speler roept  "Mahjong!" en toont aan dat hij dat inderdaad heeft. De overige spelers  doen er verstandig aan dit te controleren, voordat ze hun eigen stenen  open leggen. Blijkt de mahjong niet terecht, dan gaat het spel namelijk  gewoon verder. Is de mahjong in orde, dan is het spel klaar en worden depunten geteld.
Er zijn ook nog bijzondere combinaties waarmee een speler mahjong kan  halen, de Limietspelen. Hiervan zijn er, uit verschillende landen en  streken, heel erg veel bekend.

Remise
Een spel kan, behalve met mahjong, ook eindigen in remise. Het is remise wanneer de dode muur nog uit maar 14 stenen bestaat.

Na elk spel worden de punten geteld en verrekend. Telling  vindt plaats met behulp van onderstaande tabellen. Het totaal na een  hele spelronde bepaalt de eindstand aan de tafel.
Bij de verrekening krijgt de ene speler punten van de andere:

 • De speler die mahjong haalt krijgt de door hem behaalde punten van elke speler. Van de Oostenwind krijgt hij ze dubbel.
 • Is de Oostenwind zelf mahjong, dan krijgt hij van alle spelers de punten verdubbeld.
 • De overige drie spelers berekenen het verschil in puntental.  Dit verschil wordt onderling verrekend, ook hier wordt het verschil met  de Oostenwind verdubbeld.

De uitkomst van de verrekening is te contoleren: het totaal is  altijd NUL.

Punten voor iedereen

Stenen

open

dicht

open

dicht

pung 2 t/m 8

2

4

2 draken/eigen winden

2

2

pung 1, 9, winden, draken

4

8

chow

0

0

kong 2 t/m 8

8

16

 (dicht op tafel leggen)

kong 1, 9, winden, draken

16

32

 (dicht op tafel leggen)


Verdubbelingen

Een keer verdubbelen

Twee keer verdubbelen

Drie keer verdubbelen

 • schoon spel
 • alleen enen, negens, troefstenen
 • pung/kong draken
 • pung/kong eigen wind
 • pung/kong wind v.d. ronde
 • 3 dichte pungen
 • 3 dichte kongen
 • 4 dichte pungen
 • 4 kongen (ook open)
 • superschoon spel
 • alleen enen en negens
 • alleen troefstenen


Volgorde bij mahjong
Wanneer twee spelers gelijk mahjong kunnen bepalen is de volgorde:

 1. Pung-mahjong gaat voor chow-mahjong
 2. Mahjong door het completeren van een sluitpaar gaat voor pung-mahjong en voor chow-mahjong
 3. Twee spelers met een sluitpaar: de speler die het eerst aan de beurt is.

Mahjong

20

Winnende steen van de Muur getrokken

2

Enig mogelijke plaats om te winnen

2

Laatste steen voor remise

10

Alleen chowen + sluitpaar

10

Sluitpaar: vogel Pe-ling eet cake (= schoon)

10

 
Een keer verdubbelen voor:

Winst met Gelijke

alleen pungen/kongen

Winst met Gelijke 2 t/m 8

idem, stenen alleen 2 tot en met 8 (dus extra verdubbeling)

Kong met de Bloeiende Bloemen

Winnende steen van de dode Muur getrokken

Kong-roof

Mahjong halen met een chow, door de steen te roven waarmee een ander een reeds op tafel liggende pung tot kong had willen maken

De Gelukkige Dertien

Wachtend mahjong in de eerste hand; Oost gooit de gewenste steen niet weg (aankondigen en de stenen niet meer wisselen)

 
Twee keer verdubbelen voor:

Het Spel van de Aarde

Mahjong halen met de eerste steen die Oost weggooit


Drie keer verdubbelen voor:

De Verborgen Schat

Spel geheel in de hand, tot en met de laatste steen
Bij limietspelen: 1x verdubbelen!

De Drie Wijzen

Drie verschillende draken, en willekeurige Chow, Pung en KongRegelmatige Limietspelen en Onregelmatige Limietspelen
Een Onregelmatig Limietspel bestaat niet uit pungen, chows etc. Deze moet tot het wachtend spel in  de hand gespeeld worden. De laatste steen mag een weggelegde steen zijn.
Een Regelmatig Limietspel bestaat uit pungen, chows en kongen en mag op tafel gespeeld zijn.

Wachtend Spel
Een wachtend spel voor een Onregelmatig limietspel levert de helft op  van het aantal punten dat je zou krijgen als je wel mahjong had gehaald.
Bij een wachtend spel voor een Regelmatig Limietspel krijg je geen bonus: je telt gewoon de punten voor de pungen, kongen, etc.

Onregelmatige Limietspelen

Het Spel van de Hemel

Winnen door Oost in de eerste hand.
Beloning: Limiet.

De Negen Poorten

Van een soort: 3 enen, 3 negens, 2 t/m 8, plus een van de stenen dubbel.
Beloning: Limiet. Geheel in de hand: 1x verdubbelen

De Dertien Wezen

Van alle enen, negens, winden en draken een steen ,een ervan dubbel.
Beloning: Limiet. Geheel in de hand: 1x verdubbelen

De Zeven Tweelingen

Zeven paren.
Beloning superschoon: Limiet. Beloning schoon: Halve Limiet. Geheel in de hand (in beide gevallen): 1x verdubbelen.

Slang 1

1 t/m 9 van een soort, 1 steen van elke wind, een van de winden dubbel
Beloning: Halve Limiet. Geheel in de hand: 1x verdubbelen.

Slang 2

1 t/m 9 van eenn soort, 1 steen van elke draak, plus 2 gelijke winden
Beloning: Halve Limiet. Geheel in de hand: 1x verdubbelen.

Peking Garden

1 t/m 7 van een soort, 1 steen van elke wind en draak
Beloning: Halve Limiet. Geheel in de hand: 1x verdubbelen.

 
Regelmatige limietspelen

Het Spel van de Rode Draak

Kong Rode Draken, Tekens 1 t/m 9, sluitpaar eigen wind
Beloning: Halve Limiet. Geheel in de hand: 1x verdubbelen.

Het Jade Spel

Alleen Groene Draken en/of Bamboe 2, 3, 4, 6, 8 gebruikt.
Beloning: Limiet. Geheel in hand: 1x verdubbelen.

Het Vierwindenspel

4 pungen (of kongen) van winden plus willekeurig sluitpaar
Beloning: Limiet. Geheel in hand: 1x verdubbelen.

De Kronkelende Slang

Drie mogelijkheden:

 • pung 1 en 9, chows 3-4-5, 6-7-8, sluitpaar 2
 • pung 1 en 9, chows 2-3-4, 6-7-8, sluitpaar 5
 • pung 1 en 9, chows 2-3-4, 5-6-7, sluitpaar 8

 Beloning: Limiet. Geheel in hand: 1x verdubbelen.

 Onregelmatigheden:

 

De Dode Hand
Heeft een speler gedurende het spel opeens meer of minder dan 13 stenen, dan heeft diegene een Dode Hand. Met een Dode Hand behaal je 0 punten.

Verzuimen te pungen/kongen/chowen
Wanneer je vergeet te pungen, kongen of chowen, en de volgende speler  heeft al gepakt, dan is het niet meer mogelijk. Om discussie te  voorkomen, tikt iedereen na het pakken met de gepakte steen op tafel. Na de tik is de beurt van de vorige speler voorbij. Overigens geldt  hierbij dat er wel voldoende tijd tussen de beurten moet worden genomen.

Ten onrechte mahjong afkondigen
Dit geldt als zeer onbeleefd. Overigens is het aan te bevelen dat de  overige spelers wachten met het open leggen van hun stenen, tot is  vastgesteld dat de mahjong terecht is. Dit voorkomt dat andere spelers  ten onrechte de opengelegde stenen zien.

 

   | Over deze site | Disclaimer |
Neem contact op met de webmaster via contact met opmerkingen en tips

 

 TV/radio:

 Radio luisteren:webradio

 Wat is er op TV?

 TV gids (alle zenders)

 Uitzending gemist

 

 Verkeer:

 Files

 Routeplanner

 

 Nieuws/weer:

 NOS headlines

 Algemeen Dagblad

 Laatste nieuws

 Telegraaf

 Het weer

tip Online winkelen
De webshops vindt u op de volgende site!

Online shoppen en winkelen

 

 Handige hulpjes:

 Lettergrootte aanpassen

 Puzzelwoordenboek

 Online rekenmachine

 Zoeken naar mensen/adressen

 

 Handige info:

 SOS nummers

 Feestdagen 2011

 Feestdagen 2012

 Feestdagen 2013

 

 Loterijen:

 Bank-giroloterij

 Euromillions

 Staatsloterij

 Postcodeloterij

 

 Link partners

 Webgids voor online winkelen

| More