Hart.GratisHandleiding.eu

Gratis Handleiding (en veel meer). De site met gratis handleidingen (u komt op onze site, in tegenstelling tot andere sites, rechtstreeks bij de leverancier terecht zodat u ook software, drivers, firmware enz kunt downloaden), verder vindt u handleidingen om gratis software te downloaden, spellen te spelen, online te shoppen, dvd's te kopieeren, te besparen, te daten, online casino te spelen, te bridgen en de beste surftips.....

HOME HANDLEIDINGEN

Rubrieken:

 Games en spellen

  Blackjack handleiding

  Bridge

  Dammen en schaken

  Diverse games

   Flashgames

    Actie spellen

    Behendigheids spellen

    Casino spellen

    Denk spellen

    Film games

    Kaartspellen

    Kinder spellen

    Meisjes spellen

    Puzzels

    Sudoku

    Woord spellen

  Kruiswoordpuzzel/Sudoku

  Mahjong

  Spelregels

  Sudoku

 Online casino gaming

 

RECEPTEN ZOEKEN CONTACT ZOEKEN

Spelregels Bridge                                                                                                                               
1. Een spel bestaat uit 52 kaarten onderverdeeld in 4 kleuren van 13 stuks. Deze worden in oplopende sterkte genoemd: en (de lage kleuren), en (de hoge kleuren). In elke ''kleur'' is de hoogste kaart  het aas. Het aas wordt gevolgd door de andere ''honneurs'' (hoge  kaarten) koning, vrouw en boer. Van de overblijvende kaarten is de tien de hoogste en de twee de laagste kaart.

2. Etiquette is een belangrijk onderdeel van de bridge-sport. Deze vormen dienen om  het spel in een gezellige en aangename sfeer te kunnen laten verlopen, want de emoties kunnen bij bridge soms wel heel hoog oplopen. Om te  zorgen dat het spel zo netjes en eerlijk mogelijk wordt gespeeld, zijn er ook uitgebreide spelregels. Die regels moeten natuurlijk worden nageleefd en om ze te handhaven is er bij grotere evenementen en op  bridgeclubs vaak een ''scheidsrechter'' aanwezig de zogenaamde wedstrijdleider of arbiter. Deze arbiter hoort al die regels en  gebruiken te kennen.

Het zou, in dit bestek, te ver voeren om hier diep op in te gaan. Wij wijzen u slechts op de meest  elementaire etiquette- & spelregels waardoor u in elk geval thuis  een spelletje zult kunnen gaan spelen. Wij beginnen met enkele regels uit die Bridge etiquette.

3. Bridge speelt men met vieren, waarbij steeds twee mensen een koppel vormen. Gewoonlijk worden deze koppels Noord/Zuid en Oost/west genoemd. De partners nemen  tegenover elkaar plaats.

4. Volgens de etiquette  wordt het besluit welke paren er gevormd worden, bij een wedstrijdje  thuis, bepaald door de kaarten. De spelers met de hoogste kaarten spelen samen en natuurlijk diegenen de de laagste kaarten getrokken hebben  ook. Als de hoogte van de kaart gelijk is. Trekken beide spelers  bijvoorbeeld een drie dan geldt als hoogste kaart de kaart met de belangrijkste kleur, is dan hoger dan en maar lager dan . Heden wordt er echter vaak in clubverband gespeeld. Daar spelen gewoonlijk vaste koppels met elkaar. Vaste paren kunnen een uitgebreider systeem van afspraken maken. Die afspraken moeten echter ook aan de tegenstanders  bekend gemaakt worden. Zij hopen door die afspraken op wedstrijden hoger te scoren.
5. Als u prive met wat kennissen een  kaartje wilt leggen is het natuurlijk wel zo aardig om iedereen de kans te geven met een wat sterkere speler of speelster een partnerschap te  vormen. Fair is het de kaarten de partnerships te laten bepalen. U spreidt daartoe alle kaarten in een lange lijn gesloten over de tafel  uit. De spelers mogen allen een kaart kiezen behalve de vier op kop en  de vier aan het eind van de lijn. Ook een kaart naast een reeds  getrokken kaart en een kaart die per ongeluk is getoond of is omgekeerd is niet toegestaan.

6. Gewoonlijk spelen we bridge in de huiskamer met twee verschillend gekleurde spellen. Diegene die de hoogste kaart getrokken heeft mag zeggen:
a. met welke stok hij wil delen.
b. op welke stoelen zijn partner en hij willen zitten.
Aldus wordt hij de gever van de eerste hand.
Op clubs worden geschudde spellen in boards opgeborgen, zodat  iedereen gelijke spellen speelt. De boards mogen tijdens het spelen niet verschoven worden. Enkel de eigen kaarten mogen worden aangeraakt. Zowel bij het begin van ''t spel als voor het in de boards terugstoppen  behoort de hand geteld te worden, zodat u er zeker van bent dat ook de spelers na u met 13 kaarten beginnen. Het is erg vervelend als bij de  laatste slagen blijkt dat iemand een kaart te kort komt. Dit gebeurt  regelmatig.

7. In de huiskamer worden de gekozen kaarten door de linker tegenstander geschud en daaa aan de rechterzijde  neergelegd. De ''dealer'' neemt de kaarten en plaatst ze nu aan zijn  rechterkant. Zijn rechter tegenstander moet nu couperen. Die  tegenstander pakt een stapeltje kaarten (meer dan 4 en minder dan 49) en legt die voor ''winnaar'', maar laat de ''dealer'' zelf de rest van de  kaarten weer op het stapeltje leggen. Hiea kan het delen beginnen.

8. Het delen zelf gebeurt kaart voor kaart. De richting volgt de wijzers van de klok. Terwijl de eerste kaart aan de linker tegenstander  gegeven wordt. Als alles goed gegaan is krijgt de gever zelf de laatste kaart. Het is een goed gebruik te wachten met het oppakken van de  kaarten tot ze allen gedeeld zijn. In wedstrijdbridge en in clubverband worden de kaarten na gepeeld te zijn gesloten voor de verschillende  spelers neergelegd. Dit gebeurt omdat de kaarten straks door een  volgende ''tafel'' opnieuw gespeeld gaan worden. Zij moeten dan in  daartoe dienende boards worden teruggestopt. Men is verplicht de kaarten in de volgorde waarin ze gespeeld zijn in een lijn over elkaar neer te leggen. De kaarten die door het eigen koppel gewonnen zijn in de richting naar de partner. De kaarten waarvan de slag door de  tegenstanders is gemaakt daar kruislings op.

9. Als de spelers hun kaarten gestoken hebben begint de bieding of, zoals de  Engelsen zeggen ''de veiling''. Degene die gegeven heeft is de eerste bieder. De tegenstanders bieden tegen elkaar op om een contract te mogen spelen in een troefkleur of in sans atout (zonder troef). Het bieden is de taal van een koppel. Dit bieden geeft de mogelijkheid om informatie  over de kaarten aan de partner door te geven. Ieder bod is ontworpen om iets aan de partner over de hand te vertellen, hoge kaarten, een lange  kleur, of een gelijkmatige verdeling.

10. Met een  ''slechte'' hand zegt een speler gewoonlijk pas. Met een goede kaart  opent men de bieding, en in een kleur bijvoorbeeld 1 of 1 . Die bieding geeft gewoonlijk aan welke kleur men graag als troefkleur zou zien. Er  wordt van u verwacht dat u meer dan zes slagen haalt als u de bieding  begint. Als u 1 biedt, belooft u zeven slagen te maken als troef wordt. Het bieden gaat, evenals het geven, volgens de draairichting van de klok. Elke volgende speler mag een hoger bod doen. De derde achtereenvolgende pas na de laatste bieding stopt ''de veiling''. Het  partnerschap dat het laatste (dus hoogste) bod gedaan heeft mag de hand spelen in de door hem of haar bepaalde kleur of in Sans Atout (zonder  speciale troefkleur). Diegene van het koppel die de kleur waarin gespeeld gaat worden het eerst genoemd heeft, wordt de leider van dat  spel. De partner wordt ''dummy''.

11. Het bieden is  op de principes van een veiling bij opbod gebaseerd. Elke speler kan op zijn beurt een bod uitbrengen. Dat bod moet echter hoger zijn dan het voorgaande -of hoger in aantal (na 1 is 2 hoger) of het gelijke aantal  slagen maar in een kleur die hoger in rang is.
De rangorde van de kleuren is beginnend bij de laagste: , , en als hoogste in dit  rijtje. We eindigen met sans atout (SA). Om de veiling goed te kunnen  laten verlopen, is de rang van hoger dan die van alhoewel de waarde van de slagen bij het scoren gelijk is. Als het openingsbod bijvoorbeeld 1 is, kan de volgende speler 1 bieden, omdat een hogere rang heeft dan . Wil hij echter of bieden, de lagere kleuren, dan zou hij/zij op twee  niveau moeten bieden. Bij drie keer passen na het laatste bod begint het spelen.

12. Het spel wordt gespeeld door de  ''leider''. Dit is diegene die de kleur waarin gespeeld gaat worden het eerst genoemd heeft.

13. De speler ter linkerzijde  van de leider komt uit. Men kan uitkomen met elke kaart, maar moet, ter  voorkoming van misverstanden, ''gesloten'' uitkomen. Dat wil zeggen men legt de kaart, waarmee begonnen wordt, met de achterkant naar boven op  tafel en wacht op een teken van partner voordat men hem omdraait. Hiea gaan alle kaarten van de ''dummy'' open op tafel. Het is de dummy verboden tijdens het spel ook maar iets over de kaarten of het spelen  daarvan te zeggen. Doet hij dit toch dan is dat erg onbeleefd. Dat kan  bij wedstrijdbridge zelfs bestraft worden. Na het spel mag hij echter op onregelmatigheden wijzen.

14. De leider speelt twee handen, zowel die van hemzelf als die van de dummy (in Nederland ook wel eens blinde genoemd) de verdedigers spelen ieder hun eigen hand en het is niet de bedoeling dat iemand de beeldzijde van de ongespeelde  kaarten van de andere drie spelers ziet.

15. Op hun beurt volgen de spelers de gevraagde kleur en vier kaarten vormen een  slag. Die slag wordt gewonnen door het koppel dat de hoogste kaart in die kleur heeft bijgespeeld. De spelers zijn verplicht kleur te  bekennen, als men de voorgespeelde kleur echter niet meer heeft, kan er iets anders weggegooid worden of kan men troeven {die slag wordt dan  door de (hoogste)troef gewonnen}.

16. Diegene die de eerste slag gewonnen heeft komt uit voor de volgende slag en de winnaar daarvan komt weer uit voor de derde tot alle dertien slagen gespeeld zijn. De leider verzamelt bij een thuis gespeeld spel de slagen die door zijn koppel gewonnen zijn en de verdedigers de hunne. Als het paar uit een dame en een heer bestaat, gebiedt de etiquette dat de heer de slagen opraapt en voor zich verzamelt.

17. Aan het einde  van het spel worden de slagen geteld en wordt bekeken of het contract gemaakt dan wel down (verloren) gespeeld is. Men telt de over- of de downslagen. Elke situatie geeft recht op een bepaald aantal punten. Voor robberbridge geldt een andere puntentelling dan bij wedstrijdbridge.

18. Er zijn verschillende mogelijkheden om te tellen. Wij leren  de telling van wedstrijdbridge voor paren. Deze telling wordt op de  meeste bridgeclubs gebruikt. In robberbridge, dat in de huiskamer, het  spannendste is, wordt gestreden welk koppel er het eerst twee ''games'' (twee keer 100 punten onder de streep) gemaakt heeft.

19. In robberbridge wordt een ''game'' gewonnen door diegene die het eerst 100 punten beneden de lijn van het scoreblokje heeft. Heeft u de  game gewonnen dan wordt u kwetsbaar. Als u kwetsbaar down gaat verliest u meer punten. Onder die lijn worden alleen de geboden en gemaakte slagen geschreven boven de lijn komen de slagen + overslagen en de bonussen te staan. Als een contract down gespeeld wordt, krijgt slechts het tegen spelende paar punten en wel boven de lijn. Ook in de huiskamer kunt u  wedstrijd-tellingen gebruiken.  De kwetsbaarheid rouleert dan als  volgt: Niemand kwetsbaar, noord-zuid kwetsbaar, oost west kwetsbaar,  allen kwetsbaar.

20. Een slag in of (de hoge kleuren genoemd) levert u 30 punten op. en (de lage kleuren) 20 punten. Sans atout heeft een bijzonder privilege de eerste slag daarvan betaalt 40  punten maar elke volgende 30 net als bij en .

21.  Bepaalde contracten geven recht op premies. Deze premies verschillen  afhankelijk van de kwetsbaarheid. Of u al dan niet kwetsbaar bent wordt op het board waarin de kaarten zijn opgeborgen aangegeven. Op de boards  van de Looier is dat een rood vakje voor kwetsbaar en een wit voor niet  kwetsbaar.

22.
Gehaalde deelcontracten: leveren een premie van 50 punten op.
Manche contracten: geven premies van 300 of 500 punten afhankelijk van de kwetsbaarheid.
Slams: Premies van 750, 1000, 1250 of 1500 punten afhankelijk van de  kwetsbaarheid en of er klein dan wel groot slam is uitgeboden en  gemaakt. Voor groot slam dient u alle slagen te halen, bij klein slam mag u er een missen. De scores staan op de achterkant van de biedkaartjes die wij gebruiken vermeld.

23. Om een manche (game) te maken moet een speler genoeg slagen maken om de 100 of  meer punten te bereiken. Dat kan op drie manieren gebeuren.
a. Met 3 SA; 3 slagen meer dan 6 = is 9 slagen halen. Opgeteld 40+30+30=100 punten.
b. Met 4 of ; 4 slagen meer dan 6 = 10 slagen opgeteld 30+30+30+30=120 punten.
c. Met 5 of ; 5 slagen meer dan 6 = 11 slagen op geteld 5 x 20 pnt = 100 punten.
Bij een contract dat 100 of meer punten scoort krijgt u de manchepremie. U dient dat contract dan natuurlijk wel te halen. In  wedstrijdbridge dient u zo''n contract in een keer te bieden en te maken om die premie binnen te brengen. In robberbridge worden de geboden en  gehaalde punten onder de lijn genoteerd en mag u die 100 punten in verschillende spellen bij elkaar sprokkelen. Onder de lijn tellen alleen de punten die geboden zijn. Voor 2SA +1 krijgt u dus 70 punten onder en 30 punten boven de lijn.

24. In robberbridge wordt  een wedstrijd gewonnen als er twee games gehaald zijn door een van de koppels. Als de tegenpartij in die tijd geen eigen game scoort krijgt u, behalve de bonus van 500 punten voor het winnen van de wedstrijd nog  200 bonuspunten extra. Deelscores onder de lijn worden direct opgeteld.  Voorbeeld: 2 Geboden en precies gemaakt scoort onder 2 x 30 = 60 punten  en boven de lijn ook 60 punten + een bonus van 50 punten voor het gemaakte contract. Het is dan voldoende om de game te halen als u, in het volgende spel 1SA (40 punten) haalt. In wedstrijdbridge moeten games in een keer uitgeboden worden.

25. In robberbridge  wordt iemand ''kwetsbaar'' op het moment dat hij /zij een game hebben gescoord. De tegenstanders verliezen op dat moment elke deelscore die  zij onder de lijn gescoord hadden. Beide kanten starten onder de lijn weer bij 0 om opnieuw te proberen die 100 punten onder de lijn te scoren. De deelscores blijven wel meetellen bij een eventuele  eindafrekening. Men telt dan de punten boven de lijn. De kwetsbaarheid in wedstrijdbridge wordt automatisch geregeld.

26.  Alle punten die gehaald worden boven het geboden contract worden bij  robberbridge eveneens boven de lijn op het scoreblok geschreven. Zij  tellen niet mee voor het behalen van een game of robber, maar ze worden wel bij de eindafrekening in de telling meegenomen. Men kan dan bepalen  met hoeveel punten men een partij gewonnen heeft. Speelt men om geld dan bepaalt dit verschil hoeveel het ene paar het andere moet betalen.

27. Boven de lijn schrijft u slagen, ''overslagen'' (aantal  slagen boven het gecontracteerde aantal) en bonussen. Ook worden de downslagen van de tegenpartij bij de eigen score boven de lijn geteld.  Elke niet kwetsbare downslag telt 50 punten voor de tegenpartij.  Kwetsbaar krijgen de tegenstanders zelfs 100 punten per downslag.

28. De kant die het eerst twee games maakt wint de robber. Als de tegenpartij kwetsbaar is (zij moeten dan ook een keer 100 punten onder de lijn gescoord hebben) krijgt het winnende koppel 500 punten. Als ze niet kwetsbaar zijn is de premie 700 punten. Als er om geld gespeeld wordt, betalen de verliezers het verschil tussen de optelling van alle  scores boven de lijn. Het is makkelijk om de prijs per 100 punten af te spreken (tien cent per 100 punten is momenteel bijvoorbeeld in Societeit ''De Kring'' op het Leidseplein gebruikelijk).

29. U schrijft de scores bij robberbridge op een zogenoemd scoreblok. Beide partijen noteren, zodat er geen vergissingen worden begaan. Zowel de eigen, als de scores van de tegenstanders worden geboekstaafd. Het blok is daartoe verdeeld in twee  vertikale kolommen de wij en de zij kolom. De horizontale lijn op 2/3e van de bovenkant van het blok is de lijn waaronder de punten voor gecontracteerde slagen die gemaakte zijn worden geschreven. Boven de lijn schrijft u alle punten.
Behalve de genoemde scores zij er nog mogelijkheden om te dubbelen, te redubbelen en net als bij klaverjassen, worden er ook punten boven de lijn geteld voor een 4-  (100) of een 5-kaart (150 punten boven de lijn) in een kleur. Als men  een Sans Atout speelt en u heeft alle azen in handen dan scoort dat boven de lijn 150 punten extra. Als u 6 of 7 in een kleur of in Sans Atout biedt, krijgt u bonussen van respectievelijk 500 of 1000 punten als u niet kwetsbaar bent of 750 of 1500 kwetsbaar. In het laatste geval heeft u al een game onder de lijn staan. Overigens kunt u deze scores vinden op de bridgekaart die in de meeste kaartspellen zitten.
U heeft nu de basis hoe bridge gespeeld wordt en hoe de puntentelling  luidt. Het zal echter niet meevallen om zonder biedsysteem in de goede  contracten te komen

   | Over deze site | Disclaimer |
Neem contact op met de webmaster via contact met opmerkingen en tips

 

 TV/radio:

 Radio luisteren:webradio

 Wat is er op TV?

 TV gids (alle zenders)

 Uitzending gemist

 

 Verkeer:

 Files

 Routeplanner

 

 Nieuws/weer:

 NOS headlines

 Algemeen Dagblad

 Laatste nieuws

 Telegraaf

 Het weer

tip Online winkelen
De webshops vindt u op de volgende site!

Online shoppen en winkelen

 

 Handige hulpjes:

 Lettergrootte aanpassen

 Puzzelwoordenboek

 Online rekenmachine

 Zoeken naar mensen/adressen

 

 Handige info:

 SOS nummers

 Feestdagen 2011

 Feestdagen 2012

 Feestdagen 2013

 

 Loterijen:

 Bank-giroloterij

 Euromillions

 Staatsloterij

 Postcodeloterij

 

 Link partners

 Webgids voor online winkelen

| More